2021-2022 Müfredatı

DERS İÇERİKLERİ

1.SINIF GÜZ DÖNEMİ

ATA 101 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakışı, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşı’nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, eğitim ve kültür alanında milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele.

TÜRK DİLİ-I  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Bu derste; Dilin, insanaklınınürünüolduğunukavrayabilme, Türkdilininyapısalözelliklerini ve zenginliğinikavrayabilme, Yazılıanlatımdabaşarılıolmanınyollarınıkavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenmekabiliyetleriniuygulayabilme. Dersiniçeriği; Dil, Diller ve TürkDili ,DilBilgisi, Sözcük, CümleKelimeTürleriAnlatımınÖğeleri ve AnlatımTürleriDüzgün ve EtkiliKonuşmanınTemelİlkeleri.

İNG101 YABANCI DİL I (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Belirteçler, ön hal edatlar, yer, zaman, hareket, tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karsılaştırmalı yapılar, adıllar, kişi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar.

DYL 101 ANATOMİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Anatominin Tanımı ve Öğretim Yöntemleri, Anatomide Sık Kullanılan Terimler, Hareket Sistemi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Üriner Sistem, Genital Sistem, Merkezi Sinir Sistemi, Endokrin Sistem, Duyu Organları, Periferik Oluşumlar.

 

DYL 103 TIBBİ TERMİNOLOJİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Dersin veriliş amacı, ön ve son ekler, İskelet Sistemi tıbbi terimleri, Solunum Sistemi tıbbi terimleri, Kardiyovasküler Sistem tıbbi terimleri, Kulak Burun Boğaz tıbbi terimleri, Göz tıbbi terimleri, Üroloji tıbbi terimleri, Genital Sistem tıbbi terimleri, Nöroloji ve Psikiyatri tıbbi terimleri, Gastro-İntestinal Sistem tıbbi terimleri, Dermatoloji tıbbi terimleri, Hematoloji tıbbi terimleri.

DYL 105 DİYALİZ I (Teorik:4, Uygulama:4, Kredi:6, AKTS:8, Zorunlu)

Hemodiyaliz(H.D.) Fizyolojik Prensipleri Diyalizörler,Diyaliz Solüsyonu, Su Arıtma Sistemi, H.D. Aygıtı Diyaliz Endikasyonları, Akut Diyaliz, Kronik Diyaliz H.D.Uygulaması, Kullanılan Araç Ve Gereçler, Heparin Uygulanması, TMP Ayarlanması, H.D. İşlemi Sonlandırılması H.D.Uygulaması, Kullanılan Araç Ve Gereçler, Heparin Uygulanması, TMP Ayarlanması, H.D. İşlemi Sonlandırılması H.D. İçin Damarsal Giriş Yolları , M.G. Komplikasyonlar H.D. İçin Damarsal Giriş Yolları , M.G. Komplikasyonlar ARA SINAV - H.D. M.G. Komplikasyonlar ve Uygulanan Tedaviler P.D. Fizyolojik Prensipleri Kullanılan Araç Gereç Materyaller P.D. Ekibi Ve Görevleri P.D. İmplantasyon Sonrası Bakım Katater Yerleştirilmesiyle İlgili Cerrahi Komplikasyon, Periton Kateterleriyle İlgili Komlikasyonlar - Diyaliz Hastalıklarında Beslenme , Reusez İşlemi - P.D. de EnfeksiyözKomlikasyonlar, Ve Tedavisi - P.D. Hasta Seçim Kriterlerive Hasta Eğitimi, CAP.D. Tedavisinde Yeterlilik P.D. Nonenfeksiyöz Komplikasyonlar Ve Tedavisi - P.D. Hasta Seçim Kriterlerive Hasta Eğitimis.CAP.D. Tedavisinde Yeterlilik P.D. Nonenfeksiyöz Komplikasyonlar Ve Tedavisi - P.D. Hasta Seçim Kriterlerive Hasta Eğitimi, CAP.D. Tedavisinde Yeterlilik P.D. Nonenfeksiyöz Komplikasyonlar ve Tedavisi.

 

DYL 107 BİYOKİMYA (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:4, Zorunlu)

          Biyokimya kavramı, organik- inorganik ayrımı, kimyasal bağlar, biyolojik moleküller, proteinler, peptit kavramı, aminoasidler ve sınıflandırılması, proteinlerin yapısı, Protein tayini, karbonhidratlar, glukoz ve yapısı, karbonhidratların sınıflandırılması, glukoz metabolizması, glukoz tayini, yağlar ve yağ sınıfları, yağ asidleri,fosfolipidler, kolesterol ve kolesterol esteri, lipoproteinler ve yağların taşınımı, kolesterol tayini.

DYL 109 HASTA BAKIMINDA TEMEL İLKELER(Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:4, Zorunlu)

          Egzersiz programının planlanması, aktif-pasif ve dirençli egzersizler,lordoz-kifoz-skolyoz-yuvarlak sırt-omuz ve alt ekstremitelere yönelik postüregzersizleri, germe egzersizleri, ilerleyici dirençli egzersizler, gevşemeegzersizleri,  özel egzersizler, ev programının planlanması, traksiyon, kullanımalanları ve yöntemleri.

1.SINIF BAHAR DÖNEMİ

ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, Takriri sükûn dönemi ve demokrasi, Milliyetçilik, Laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

TUR 102 TÜRK DİLİ II (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

ING 102 YABANCI DİL II (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, might, could, can, must, may, zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları, sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar, edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar.

DYL 102 FİZYOLOJİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Fizyolojiye Giriş, Homeostazis, Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Kardiyovasküler Sistem, Solunum Sistemi Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sistemi Fizyolojisi, Üreme Fizyolojisi, Aksiyon potansiyeli, Nöronal Devreler, Nöroplastisite, Sinir Sistemi Fizyolojisi, Somatik Duyular, Omuriliğin motor işlevleri ve omurilik refleksleri, Beyin sapı ve bazal gangliyonların motor işlevleri, Retikülerformasyon, Beyin dalgaları, epilepsi, uyanıklık ve uyku, Limbik sistem, hipotalamus, Otonom sinir sistemi. Endokrin Sistem Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi.

DYL 104 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

          Temel Hukuk Kanunlarda İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Risk Yönetimi ve Değerlendirilmesi, Kişisel Koruyucu Donanımlar.

        

DYL 106 DİYALİZ II (Teorik:4, Uygulama:4, Kredi:6, AKTS:8, Zorunlu)

Yavaş Ve Sürekli H.D. Yöntemleri Plazmaferez- Zehirlenmelerde Hemoperfüzyon Ve Diyaliz Kuru Ağ Kavramı – ResürkilasyonYaşlı Hasta Di. Reuse Hepatit-B-C- Aşılama-H.D. Personelinin Taşıdığı Riskler İğne Batması KardiyavaskülerPropleler (K.A.H.PeritkarditEndokarsolVent.Hipertansiyon Aritmi) KardiyavaskülerPropleler (K.A.H.PeritkarditEndokarsolVent.Hipertansiyon Aritmi) ARA SINAV Gis Sorunları Enfeksiyonlar (Vas. Gir. Yol.Enf. Bakteriyemi, Pnomoniİdra Yolu Enfeksiyonu) Diyaliz AmiloidozuKarpal Tünel SendPeriferik Eklemlerde Osteartropati, SpondiloazTropatMetabolikVe Endokrin Problemler H.D. Hast. Karşılaşılan Diğer Sorunlar (Kanser Kazanılmış RenalKistik Hastalık İmpotans, Kadınlarda Seksüel Fonk. Boz. Uterus Kanaması İnfertilite Kontrolü Ve Gebelik Ve Diyaliz - A.C. Ve Plevral Sorunlar –A.C. Ödemi – PlevralEnfüzyon ,Diğer Sorunlar TBC Diyaliz Yeterliliği.

 

DYL 108 MİKROBİYOLOJİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:4, Zorunlu)

Mikroorganizmaların biyolojisini öğretmek, temel bakteriyoskopik tekniklerin kullanımını kazandırmak, bakteri mantar ve virüs ile konakçı etkileşimlerini anlatmak, temel sınıflandırma ve tanımlama ölçütlerini vermek, sterilizasyon ve hijyen prensiplerini öğretmektir. Öğrenciler bu ders sonunda hijyenik açıdan steril yaklaşımını kazanırlar, sterilizasyon ve mikroorganizma esaslarının uygulanması konusunda alt yapı oluştururlar.

DYL 110 FARMAKOLOJİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:4, Zorunlu)

          Farmakolojiye giriş ve ilaçlar hakkında genel bilgi, İlaçların veriliş yolları, İlaçların farmakokinetiği ve İlaç etki mekanizmaları, İlaç metabolizmasını etkileyen faktörler Nörotransmisyon: Otonom ve Somatik sinir sistemleri, Santral Sinir Sistemini etkileyen İlaçlar,Kardiyovasküler sistem üzerine etkili ilaçlar, Non-narkotik analjezikler Kemoterapötikler, Toksikolojinin prensipleri ve Zehirlenmelerin tedavisi, Diğer konular (GİS, Solunum sistemi, Üriner sistemi üzerine etkili ilaçlar, Sıvı tedavisi) Toksikolojinin prensipleri ve zehirlenmelerin tedavisi,diğer konular (GİS, Solunum sistemi, Üriner sistemi üzerine etkili ilaçlar, Sıvı tedavisi).

2.SINIF GÜZ  DÖNEMİ

DYL 201 İLK YARDIM (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarda  ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım.

 

DYL 203 MESLEK ETİĞİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Etik ve ahlak, kavramları, etik sistemleri, ahlakın oluşumunda, rol oynayan faktörler, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, sosyal sorumluluk kavramı.

DYL 205 PSİKOLOJİ VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Davranış bilimlerinin tanımı ve temel kavramları, Davranışın biyolojik temelleri,Yaşam boyu davranışın gelişimi, Toplum ve toplumsal yapı, Toplumsallaşma, Sosyal yapı ve sosyal ilişkiler, İlişkiler sisteminin oluşturulmasında sosyal kurumlar,

Sosyal etki ve uyma davranışı, Bir bilim olarak psikoloji, Dürtüler ve güdüler, Duyum ve algılama, Öğrenme ve motivasyon, Davranış bozuklukları, İlişkide güçlük yaratan hasta davranışları.

DYL 207 DİYALİZ EKİPMANLARININ KULLANIMI I (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:4, Zorunlu)

              Diyaliz Sistemi Ekipmanları Diyaliz Sistemi Ekipmanları, Su Arıtma Sistemleri ReverzOzmoz Sistemleri Diyaliz Ekipmanları, Problem ve Çözümleri Diyaliz Makinası Temel Özellikleri, ARA SINAV, Diyaliz Makinası Sıvı Devresi,SingleNeedleDiyaliz Sistemi SingleNeedleDiyaliz Sistemi,Hemofiltrasyon ve Hemodiafiltrasyon Temel Özellikleri,Hemofiltrasyon ve Hemodiafiltrasyon Temel Özellikleri,Na ve UF Profilleri, Diyaliz Makinası Dezenfeksiyon sistemleri.

DYL 209 NEFROLOJİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:4, Zorunlu)

 KBY’de Etyopatogenez ve Klinik (H.Tansiyon, K.V. Sistemi, Sinir Sistemi, Renal Osteodisirofi Hemopoetik Sisitemimyopati, GİS İmmunsistem KBY’de Konservatif Tedaviler, Renal Replasman Tedavilerine Genel Bakış, Endikasyon Kontrendikasyonlar- Glomerül Hastalıklar (Yetişkinlerde), ARA SINAV Renal Osteodistrofi Anemi ve Tedavisi, EpoVenofer kullanma Kriterleri - Hemodiyalizin Fizyolojik Prensipleri Akut Hemodiyaliz Kronik Hemodiyaliz, Hemodiyaliz Yeterliliği, Hemodiyalizde Mg. Komplikasyonları, Türkiyede Renal Replasman Tedavilerinin Durumu, Hipertansiyon ve Tedavisi, Periton Diyaliz.

DYL 211 DİYALİZ HASTALARINDA INTRAVENÖZ GİRİŞİMLER(Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:4, Zorunlu)

              Diyaliz hastalarında damar yollarının tespiti ve damar yollarının açılması.   yeterli kan akımını sağlayan uygun bir damar erişim yolununbulunması,Kanülasyon yöntemleri,Temizlik ve sterilizasyon kuralları,Bağışıklık, enflamasyon ve ağrı.

DYL 213 DİYALİZ UYGULAMALARI I (Teorik:2, Uygulama:8, Kredi:6, AKTS:10, Zorunlu)

Hemodiyaliz fizyolojik prensipleri, diyalizörler,diyaliz solüsyonu, su arıtma sistemi, hemodiyaliz aygıtı,Diyaliz endikasyonları, akut diyaliz, kronik diyaliz,Hemodiyaliz uygulaması, kullanılan araç ve gereçler, heparin uygulanması, tmp ayarlanması, hemodiyaliz işlemi sonlandırılması. Hemodiyaliz İçin Damarsal Giriş Yolları , M.G. Komplikasyonlar, Hemodiyaliz M.G. Komplikasyonlar ve Uygulanan Tedaviler, Periton diyalizi Fizyolojik Prensipleri Kullanılan Araç Gereç Materyaller, Periton diyalizi ekibi ve görevleri, Periton diyalizi implantasyon sonrası bakım katater yerleştirilmesiyle ilgili cerrahi komplikasyon.

2.SINIF BAHAR DÖNEMİ

ENF 202 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:3, Zorunlu)

Bilgisayara giriş, bilgisayar birimleri (donanım birimleri), bilgisayar türleri, bilgisayar kullanımı, bilgisayarın tarihçesi, bazı terimlerin açıklanması, windows işletim sistemi, Microsoft office programlarının kullanımı, çeşitli uygulamalar.

DYL 202 TEMEL BESLENME (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Beslenmenin tanımı ve önemi, sağlık ve beslenme, toplumda beslenme sorunları ve nedenleri, besin öğeleri, karbonhidratlar, proteinler, yağlar ve vitaminler, su ve mineraller, posa ve yaşlıda posalı gıdalarla beslenme, besin grupları ve besin piramidi, içecekler ve özellikleri, probiyotikler, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri, enerji gereksinimi, ideal boy ve kilo, obezite ve yol açtığı hastalıklar, diyabette beslenme, kardiyovasküler hastalığı olanlarda beslenme, yaşlılarda beslenme özellikleri.

DYL 204 DİYALİZ EKİPMANLARI KULLANIMI II (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:4, Zorunlu)

             Diyaliz Sistemi Ekipmanları Diyaliz Sistemi Ekipmanları Su Arıtma Sistemleri ReverzOzmoz Sistemleri Diyaliz Ekipmanları, Problem ve Çözümleri Diyaliz Makinası Temel Özellikleri, ARA SINAV, Diyaliz Makinası Sıvı Devresi SingleNeedle, Hemofiltrasyon ve Hemodiafiltrasyon Temel Özellikleri,Na ve UF Profilleri Diyaliz Makinası Dezenfeksiyon sistemleri, Diyaliz Makinası Dezenfeksiyon sistemleri.

DYL 206 DİYALİZ UYGULAMALARI II (Teorik:2, Uygulama:8, Kredi:6, AKTS:12, Zorunlu)

Periton kateterleriyle ilgili komlikasyonlar,Reusezişlemi, Periton diyalizinde enfeksiyözkomlikasyonlar ve tedavisi, Periton diyalizi hasta seçim kriterleri ve hasta eğitimi, CA periton diyalizi tedavisinde yeterlilik,Periton diyalizi nonenfeksiyöz komplikasyonlar ve tedavisi.

DYL 210 HASTALIKLAR BİLGİSİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:3, Zorunlu)

         İnsan Vücudunun Genel Yapısı, Hücre-Doku-Organ-Sistemler, Sistemlerin Anatomisi, Fizyolojisi, Fizyopatolojisi, Sindirim Sistemi Hastalıkları, Dolaşım Sistemi Hastalıkları, Kan, Kan Grupları ve Kan Hastalıkları, Endokrin Sistem Hastalıkları, Boşaltım Sistemi Hastalıkları, Solunum Sistemi Hastalıkları, Sinir Sistemi Hastalıkları, Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz Dengesi, Eklem ve Bağ Dokusu Hastalıkları, Bağışıklık Sistemi Hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Cilt Hastalıkları.

SEÇMELİ DERSLER

BED101 BEDEN EĞİTİMİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Beden eğitimi ve sporun amacı, seçkin sporlar ve herkes için spor, spor için organizmanın hazırlığı, sağlık, spor ve eğitim, özel branş teorisi ve prototip.

MZK201  MÜZİK(Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye’de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme.

SAS 201 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Sağlık Sosyolojisine giriş ve tarihsel gelişim. Sağlık sosyolojisinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, araştırma alanları ve toplum sağlığına katkısı. Sağlık ve hastalık kavramları, sosyal sistemlerde sağlık ve hastalığın yeri. Sağlık ve hastalığı etkileyen sosyo-kültürel faktörler. Sağlık personeli-hasta etkileşimi, modern ve geleneksel Tıp, Sağlık organizasyonları ve bunların sosyal yapısı, Sosyal bakım sistemleri.

SKY 202 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Sağlıkta sosyal belirleyiciler, sağlık örgütlenmesinde temel ilkeler, Türkiye sağlık sistemi ve sağlık göstergeleri, sağlıkta insangücü, sağlık mevzuatı, yataklı-yataksız tedavi kuruluşlarının idari organizasyonu, sağlık hizmeti ve hizmet kalitesi, kalite belgelendirme,denetim.

CEV102 ÇEVRE KORUMA (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları.

HKS102 HALK SAĞLIĞI  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Tıbbın tarihsel gelişmesi,temel sağlık hizmetleri , sağlıklı insan gücü, Türkiye’de sağlık örgütlenmesi ,bağışıklama hizmetleri,temel beslenme, sağlık eğitimi, işçi ve işyeri sağlığı,  aile planlaması, Tıp ahlakı.

KİM101 KİMYA VE SAĞLIK (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Kimyanın sağlık ile ilişkisi, tampon çözeltiler, asit yağmurları, küresel ısınma, ağır metal kirliliği, kimyasal bağların sağlık açısından önemi

İLB201 İLETİŞİM BECERİLERİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

         Dersin tanımı ve amacı. İnsan ve insanın temel gereksinimleri. İletişimin kavramsal yönü iletişim ve algılama. İletişim benimle başlar: Kendini tanıma. İşitmek ve dinlemek. Beden dilinin iletişimdeki rolü. Psikolojik savunma mekanizmaları ve savunucu iletişim. Girişkenlik, hakkına sahip çıkma, empati ve empatik yaklaşım. Stres, stresle başa çıkmanın yolları. Hasta olma ve hastaneye yatmanın anlamı. Değişen Türk toplumu içinde iletişim.

TAF 101 TEMEL AFET BİLİNCİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Afet tanımı, doğal afetlerin sınıflandırılması, doğal afet çeşitleri, afet yönetimi, yer kaynaklı doğal afetler: deprem, volkanik püskürme; sismik deniz dalgaları (tsunami’ler), kütle hareketleri, atmosfer kaynaklı doğal afetler: tropikal fırtınalar, tropikler dışı (orta enlem kış) fırtınaları, fırtına kabarması, bölgesel fırtınalar, oraj (gök gürültülü fırtına), şimşek ve yıldırım, hortum (tornado), dolu fırtınası, don olayı, deniz sisi, deniz buzu ve aysberg, sel ve taşkın, kurak bölgeler ve kuraklık; doğal ve insan kaynaklı afetler: ormansızlaşma ve toprak erozyonu, küresel iklim değişikliği ve çölleşme; ozon tabakasının incelmesi, hava kirliliği ve asit yağmurları.

BİO 101 BİYOİSTATİK (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

İstatistiksel kavramlar, tanımlayıcı istatistikler, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel testler, regresyon ve korelasyon analizi ve sağlık istatistikleri

EBY 101 EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

         Sağlığın tanımı, sistem yaklaşımı ve sağlık hizmetleri sisteminin amacı, sağlık hizmetlerinin temel özellikleri, Türkiye'de sağlık hizmetleri organizasyonu, Türkiye'de sağlık hizmetleri sunum modelleri, ekonomik büyüme, kalkınma ve sağlık sektörü ilişkisi, sağlık hizmetleri finansmanı. Yönetimin tanımı, yönetimin işlevleri, yönetim süreçleri, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık hizmetlerinin organizasyon yapıları, Türkiye ve Dünya’ da sağlık hizmetlerinin yönetimi

SKS  102 SAĞLIK KAYIT SİSTEMİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Tıbbi dökümanlar, kayıt tutma. Belge nedir ve tanımı ve özellikleri. Dosyalama amacı, yönetimi, organizasyon türleri. Hasta dosyaları ve gizliliği, düzenlenmesi, Hasta dosyalarında yer alan evraklar. Dosyanın zarflanması ve saklanması. Otomasyon amacı, alt sistemleri. Arşiv önemi çeşitleri. Arşiv bilgi saklama ortamları.

HLK  102 HALKLA İLİŞKİLER (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Halkla ilişkiler ve yakın kavramlar ve ilişkisi. Halkla İlişkiler ve insan ilişkileri. Halkla İlişkiler ve iletişim. Halkla İlişkiler ve propaganda. Halkla İlişkiler  ve  pazarlama. Halkla İlişkiler ve reklamcılık. Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler. Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerde izlenen amaçlar ve ilkeler. Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin örgütlenmesi. Halkla ilişkilerde kullanılan araç, gereç ve yöntemler.

KAY201KAZA VE AFET YÖNETİMİ  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Afet tanımı, doğal afetlerin sınıflandırılması, doğal afet çeşitleri, afet yönetimi, yer kaynaklı doğal afetler: deprem, volkanik püskürme; sismik deniz dalgaları (tsunami’ler), kütle hareketleri, atmosfer kaynaklı doğal afetler: tropikal fırtınalar, tropikler dışı (orta enlem kış) fırtınaları, fırtına kabarması, bölgesel fırtınalar, oraj (gök gürültülü fırtına), şimşek ve yıldırım, hortum (tornado), dolu fırtınası, don olayı, deniz sisi, deniz buzu ve aysberg, sel ve taşkın, kurak bölgeler ve kuraklık; doğal ve insan kaynaklı afetler: ormansızlaşma ve toprak erozyonu, küresel iklim değişikliği ve çölleşme; ozon tabakasının incelmesi, hava kirliliği ve asit yağmurları.

 

ART202ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

                Veri, Ölçüm işlemleri ve Ölçekler, Nedensel İlişkilerin İncelenmesi, Araştırmalarda Yapılan Hatalar, Araştırmanın Planlanması, Aşamaları ve Türleri, Örnekleme, Anket Yöntemi, Klinik Deneyler, Gözlem Yöntemi, Araştırma Yöntemlerinin EpidemiyolojideKullanımı, Araştırmalarda Etik Kuralları, Kitaplıkta Kaynak Tarama Yöntemi, Verilerin Analize Hazırlanması, Tablo ve Grafik Yapım Yöntemi, Rapor Yazım Yöntemi.

DGK 202 DİKSİYON VE KONUŞMA  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

                Etkili iletişimde yöntem ve sorunlar, sözel ve davranışsal ifadeler, etkili iletişim yöntemleri, iletişimsizlik, iletişimin birey üzerindeki etkileri, İletişimin öğeleri, Beden Dili, Diksiyon kural ve hataları.

THG 202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

 


Öğr. Gör. BÜŞRA CEREN DEMİREL
Güncelleme : 17.06.2022 15:02:31