Genel Bilgiler

Amaç:

Yeterli mesleki dersleri almış nitelikli, profesyonel, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, el göz koordinasyonu gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, diyaliz teknikeri profesyonelleri olarak sağlık alanında topluma kaliteli hizmetler verebilecek ara eleman yetiştirmektir.

Hedef:

Diyaliz programındaki temel hedef, almış olduğu uygulama eğitimleri ile tıbbi etik ilkelere bağlı, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularına hakim, hasta ve yakınları ile pozitif iletişim kurma becerisine sahip nitelikli diyaliz teknikerleri mezun etmektir.

Programı Bitirenlerin Unvanı:

Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Sağlık Teknikeri (Diyaliz Teknikeri) ünvanı verilir. Bu programdan mezun olacak öğrencilerdiyaliz bölümü olan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilme olanağına sahip olacaklardır.

Programdan Mezun Olacakların İstihdam Edilebilecekleri Alanlar:

• Üniversite Hastaneleri

• SSK ve Devlet Hastaneleri

• Özel Hastane ve Poliklinikler

• Özel Diyaliz Merkezleri

Programdan Mezun Olmak İçin Gerekli Koşullar:

Diyaliz Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 4 yarıyılda toplam 120 AKTS tamamlaması ve 30 (otuz) işgünü staj yapması gerekmektedir. Mezun olan öğrenciye Diyaliz Programında ön lisans diploması verilir.

Öğr. Gör. BÜŞRA CEREN DEMİREL
Güncelleme : 17.06.2022 12:47:58